Medicina Rs Grupa

Medicina Rs GrupaKontakt podaciMedicina Rs GrupaHome


Medicina Rs GrupaO Bel Medic-u

- 1995. godine, Bel Medic su, kao ordinaciju, osnovali dr Jasmina i Milan Knežević
- 2001. godine, Bel Medic prerasta u Polikliniku
- 2003. godine, austrijska sertifikaciona kuća OQS uvodi međunarodni ISO standard    kvaliteta 9001
- 2003. godine, direktor Bel Medic-a dobija prestižno priznanje Evropske kuće i    Evropskog pokreta, NAJEVROPLJANIN, u oblasti preduzetništva, za najveći     doprinos integraciji evropske ideje u našu sredinu
- 2005. godine, Bel Medic prerasta u Opštu bolnicu sa dve lokacije: u Viktora Igoa 1     (blizu Beogradskog sajma), na kojoj je ostao poliklinički deo, i novom, u Koste     Jovanovića 87 (nedaleko od Zvedinog stadiona), gde se nalazi bolnički deo sa     operacionim salama, rentgen kabinetom, fizikalnom medicinom i stomatološkom    službom
- 2006. godine, Bel Medic je dobio prestižnu nagradu “Najbolja robna marka Srbije”    za oblast medicine
- 2007. godine, Bel Medic je nagrađen i prestižnom internacionalnom nagradom    “Superbrands” u oblasti medicine, kao jedan od najboljih brendova u Srbiji
- 2009. godine, Bel Medic otvara Dom zdravlja na Novom Beogradu, u Palmira    Toljatija 1.
- 2009. godine, Bel Medic dobija nagradu Ministarstva trgovine i usluga “Najbolje iz Srbije” u kategoriji usluga malih i srednjih preduzeća – korporativni brend.

Bel Medic se nalazi na tri lokacije koje su objedinjene integralnom kompjutersko-telefonskom mrežom. Prostire se na hiljadu kvadratnih metara poslovnog prostora i ima:

- 16 ordinacija za specijalističke preglede sa šest ultrazvučnih aparata
- 2 operacione sale sa centralnim razvodom gasova i posebnim ventilacionim sistemom koji ubacuje prethodno pročišćen vazduh kroz superfiltere EU-13 pod nadpritiskom i zasebnim elektro napajanjem…
- Intenzivnu negu sa dva kreveta, monitorima za praćenje svih vitalnih parametara, respiratorom, centralnim razvodom kiseonika…
- Apartmane sa kupatilom, kompjuterom, internet konekcijom, televizorom, SOS pozivima za sestre, centralnim razvodom kiseonika
- Rentgen kabinet sa novim aparatom, na kojem se mogu raditi svi standardni pregledi, kao sto su grafija i skopija
- Salu za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju sa svom potrebnom aparaturom, švedskim lestvama, strunjačama…
- Očni kabinet
- Kabinet za funkcionalnu dijagnostiku srca i pluća (ultrazvučna i dopler dijagnostika, kompjuterizovana ergometrija sa treadmill-om, holteri EKG-a i pritiska, kompjuterizovana spirometrija sa programima za bronhoprovokativne testove…)
- Stomatološku ordinaciju sa najsavremenijom opremom
- Laboratoriju za hematološku i biohemijsku obradu
- Tri kompletno opremljena klimatizovana ambulantna vozila

Bel Medic raspolaže sa:

- 64-slajsnim CT – skenerom (rendgenom 21. veka)
- 6 stacionarnih ultrazvučnih aparata sa doplerima i svim sondama i jednim mobilnim ultrazvučnim aparatom
- 2 rentgen aparata od kojih je jedan stacionarni, a drugi mobilan
- Mamografom
- Zubnim rentgenom
- 2 dva ergometra (jedan sa treademill-om, i drugi sa biciklom)
- Nekoliko EKG aparata
- 6 defibrilatora
- 2 kolposkopa sa kamerom i digitalnim čuvanjem zapisa
- Melanoskopom
- 2 spirometra
- Gastroskopom
- Kolonoskopom
- 2 aparata za anesteziju
- 2 respiratora
- Aspiratorima
- Kompletnom opremom za laparoskopsku hirurgiju i artroskopiju
- Infuzionim pumpama
- CO2 laserom
- 2 elektrokautera
- Radiotalasnim nožem
- Osteodenzitometrom (DEXA)
- Očnim kabinetom
- Aparaturom za fizikalnu terapiju: elektroterapiju, lasero i ultrazvučnu terapiju
- 3 ambulantna vozila sa opremom
- 2 patronažna vozila

Komentarisanje nije predvidjeno.